W Madrycie odbyło się spotkanie sekretarzy stanu do spraw obronności państw zaangażowanych w program budowy samolotu transportowego Airbus A400M. Celem było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego postępów programu tak, aby osiągnąć najlepsze rezultaty dla sił zbrojnych i podatników.

W oświadczeniu wydanym na koniec spotkania stwierdzono, że wszystkie państwa mają niezachwiane zaufanie do Airbusa, z którym prowadzony jest konstruktywny dialog w celu rozwiązania bieżących problemów. A400M został określony jako samolot posiadający unikalne możliwości w skali światowej. Mimo deklaracji zaufania do Airbusa przedstawiciele zamawiających odrzucili możliwość anulowania kar umownych nałożonych na Airbusa za niewywiązywanie się z terminów dostaw. Politycy byli twardzi i zażądali od producenta trzymania się harmonogramu.

Ze strony klientów obecni byli przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Luksemburga i Turcji. Po drugiej stronie stołu zasiedli przedstawiciele Airbus Defence & Space i konsorcjum Europrop International, które odpowiada za budowę silników do samolotu.

(defense-aerospace.com)

Maciej Hypś, konflikty.pl