Airbus i Singapur będą współpracować w zakresie rozwoju wielozadaniowego samolotu transportowo-tankującego A330 SMART MRTT dla sił powietrznych Singapuru. W ramach programu SMART MRTT zostanie opracowana, certyfikowana i wdrożona funkcja automatycznego pobierania paliwa w powietrzu, a także ulepszone rozwiązania obsługowe dla A330 MRTT.

Dzięki tej współpracy Singapur staje się ważnym partnerem w programie nowych zdolności automatycznego tankowania w powietrzu. Zgodnie z umową jeden z A330 MRTT należących do singapurskich sił powietrznych weźmie udział w trwających pracach rozwojowych, kampanii prób w locie i końcowym etapie certyfikacji. Program prób w locie, który już się rozpoczął, ma zakończyć się certyfikacją w 2021 roku.

– Dzięki tej umowie siły powietrzne Singapuru przewodzą ewolucji A330 MRTT, pomagając nam we wprowadzaniu nowych możliwości w zakresie operowania tankowcami nowej generacji – powiedział Alberto Gutiérrez, szef działu samolotów wojskowych Airbusa.

System autonomicznego tankowania nie wymaga dodatkowego wyposażenia w samolocie pobierającym paliwo. Ma na celu zmniejszenie obciążenia pracą operatora wysięgnika podającego paliwo, poprawę bezpieczeństwa i optymalizację szybkości przetaczania paliwa podczas tankowania w powietrzu w warunkach operacyjnych.

Gdy system automatycznego tankowania jest uruchomiony przez operatora, układ sterowania położeniem bomu działa w sposób całkowicie zautomatyzowany i przesyła paliwo po zetknięciu z wlewem paliwa w samolocie pobierającym. Operator jedynie monitoruje pracę. W przypadku wystąpienia anomalii spowodowanej zmianami stateczności samolotu pobierającego paliwo lub awarii tankowca, automatyczny system może bezpiecznie odłączyć i odsunąć przewód sztywny od samolotu pobierającego paliwo. Piloci samolotu pobierającego zbliżającego się do tankowca odbierają wskazówki wizualne ze zautomatyzowanego układu oświetlenia. Umożliwia to skuteczniejsze wykonywanie operacji i łatwiejsze podanie paliwa oraz minimalizuje czas połączenia z tankowcem.

Rozwój systemu toruje drogę do całkowicie autonomicznego tankowania paliwa w powietrzu. W lipcu 2018 roku Airbus wykazał, że automatyczne tankowanie jest wykonalne jako produkt, po przeprowadzeniu pierwszego na świecie zautomatyzowanego kontaktu z użyciem sztywnego przewodu paliwowego. We współpracy z Królewskimi Siłami Powietrznymi Australii, należący do Airbusa tankowiec A310 wykonał siedem automatycznych kontaktów z samolotem RAAF-u KC-30A MRTT.

Z kolei ulepszone wyposażenie do obsługi technicznej pozwoli personelowi naziemnemu bezpośrednio z kabiny załogi samolotu wykryć i rozwiązać problemy, będące podstawową przyczyną awarii. To nowe uaktualnienie umożliwi szybsze wykonywanie zadań obsługi naziemnej, zapewniając jednocześnie maksymalizację efektywnego wykorzystania części zamiennych. Nowe rozwiązanie obsługowe ma na celu poprawę dostępności i ogólnego wskaźnika wykonanych misji A330 MRTT.

Zobacz też: W Poznaniu otwarto centrum serwisowe Leopardów 2

(Informacja prasowa)

Airbus