Podczas uroczystości na lotnisku w Getafe pod Madrytem Airbus przekazał wielonarodowej jednostce NATO MFF (Multinational MRTT Fleet) pierwszy z ośmiu zamówionych na jej rzecz wielozadaniowych samolotów tankująco-transportowych A330MRTT. Formalny odbiór pierwszej maszyny stanowi duży krok na drodze do rozpoczęcia działalności operacyjnej przez jednostkę lotniczą tworzoną przez Holandię, Luksemburg, Norwegię, Niemcy, Belgię i Czechy.

Samolot odleciał 30 czerwca do głównej bazy MFF w holenderskim Eindhoven. Flota MMF będzie także działać z drugiego lotniska – wysuniętej bazy w niemieckiej Kolonii. Program MMF jest finansowany przez sześć państw, które zyskają wyłączne prawa do użytkowania zamówionych samolotów jako zasobu NATO. Dostarczone maszyny będą skonfigurowane do wykonywania zadań tankowania w powietrzu, transportu pasażerów i ładunków oraz ewakuacji medycznej. W przyszłości program może być poszerzony o kolejne państwa i dodatkowe samoloty.

– Program NATO MMF znakomicie symbolizuje przyszłość współpracy obronnej – powiedział Dirk Hoke, prezes Airbus Defence and Space. – Dowodzi sukcesu koncepcji łączenia i udostępniania zasobów. Jako zaufany partner sił zbrojnych Airbus jest dumny, że projekt bazuje na samolocie A330MRTT, zapewniającym państwom NATO istotne zdolności i interoperacyjność.

– Program MMF to przykład doskonałej współpracy między państwami Unii Europejskiej i NATO oraz owocnej kooperacji agencji OCCAR i NSPA – powiedział Peter Dohmen, dyrektor generalny Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA). – Pozyskiwane w nim wyjątkowe, nowoczesne zdolności logistyczne umożliwią państwom zaangażowanym w inicjatywę prowadzenie różnych misji w wielu domenach. Dziękujemy państwom MMF za ich nieustające zaufanie do NSPA jako zarządcy projektu i życzymy sukcesów w przyszłych działaniach.

– Dostawa pierwszego samolotu dla MMF stanowi kluczowy punkt w realizacji umowy zarządzanej przez OCCAR – powiedział Matteo Bisceglia, dyrektor Organizacji ds. Współpracy Zbrojeniowej (OCCAR). – Nasza agencja jest dumna z tego, że dostarczyliśmy klientowi samolot na czas, bez żadnych problemów w odniesieniu do wydajności lub kosztów.

Program MMF uruchomiła w 2012 roku Europejska Agencja Obrony (EDA). OCCAR – jako agencja wykonująca umowę w imieniu NSPA – zarządza procesem zakupu samolotów i pierwszymi dwoma latami ich obsługi technicznej. Po początkowej fazie wdrożenia maszyn odpowiedzialność za całkowite zarządzanie ich eksploatacją przejmie NSPA.

Zobacz też: Litwa dołączy do programu Boxera

(Informacja prasowa)

Airbus