Afganistan, przyszłe zdolności Sojuszu oraz wzmacnianie partnerstwa z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej. Tak w skrócie można określić plan, według którego będzie się odbywać szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Chicago w dniach 20-21 maja 2012 roku.

Według Sekretarza Generalnego NATO Andersa Fogh’a Rasmussena, zbliżający się szczyt będzie bardzo ważny dla całego Sojuszu. Planowane spotkanie będzie jednym z największych, jakie do tej pory zorganizowano. Pokaże ono zdolności Sojuszu do szerokiej współpracy z wieloma partnerami spoza organizacji. O jego rozmiarach ma świadczy to, iż pojawią się przedstawiciele 60 krajów i organizacji międzynarodowych.

Bardzo ważną kwestią będzie problem Afganistanu, który wymusza na Sojuszu bardziej kooperatywne podejście do bezpieczeństwa na wielu poziomach. Problem reform oraz wzmacniania zdolności afgańskich sił wymaga współpracy z wieloma podmiotami spoza Sojuszu. Z tą kwestią wiąże się problem szerokiej kooperacji z Rosją oraz Chinami w aspekcie Afganistanu. 2014 rok i związane z tym zakończenie misji ISAF będzie testem dla całej wspólnoty bezpieczeństwa, która ma pokazać zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku.

„Chcemy zakończyć naszą misję ISAF do końca 2014 roku – ale nadal zobowiązujemy się do długoterminowej współpracy z narodem afgańskim” – powiedział Sekretarz Generalny. Jednocześnie dodał, iż bardzo ważnym aspektem będzie zaangażowanie NATO w szkolenia, doradztwo i pomoc afgańskim siłom bezpieczeństwa.

Na szczycie zostaną również poruszone bardzo ważne sprawy dotyczące budowania przyszłych zdolności w obliczu trudności ekonomicznych, jakie przeżywa obecnie wiele z państw Sojuszu. Z tym zagadnieniem wiąże się kolejny punkt, na jakim skupią się sojusznicy będzie tzw. inicjatywa „Mądrej Obrony” (Smart Defence). Jest to względnie nowe zagadnienie. Znalazło swój wyraz w najnowszej koncepcji strategicznej Sojuszu z 2010 roku. Jej celem jest umocnienie Sojuszu, który będzie zdolny stawić czoła zagrożeniom bezpieczeństwa w ciągu dekady, a nawet dłużej.

(www.nato.int)