W tym tygodniu prezydent Afganistanu – Hamid Karzaj wydał postanowienie o opracowaniu sposobów składowania odpadów atomowych w południowych prowincjach Helmand i Kandahar.

Obecny minister edukacji – Gulam Faruk Bardak już w 2008 roku poinformował media o tym, że za rządów Talibów Pakistan wykorzystywał terytorium Afganistanu do składowania własnych odpadów jądrowych.

Hamid Karzaj zarządził powołanie specjalnej komisji, której zadaniem będzie opracowanie możliwych sposobów zaradzenia temu problemowi. Mówi się, że w działalność komisji ma włączyć się także Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

Rozporządzenie głowy państwa zostało wydane 30 listopada w odpowiedzi na rekomendację Loja Dżirgi – tradycyjnego zgromadzenia przywódców rodowych i plemiennych całego Afganistanu, które obradowało w zeszłym miesiącu.

(Afghanista.ru)