W dniu wczorajszym, tj. 23 stycznia 2011 roku, przypada 3. rocznica katastrofy lotniczej samolotu transportowego CASA C-295M z 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie, który rozbił się pod Mirosławcem w 2008 r. wraz z 20 osobami na pokładzie. Zginęło wtedy 16 oficerów wysokiej rangi Sił Powietrznych wraz z załogą samolotu. W mijający weekend przed obeliskiem, który stoi w miejscu katastrofy odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary tej tragedii.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w piątek o godzinie 11.00 od apelu poległych. Podczas odczytywania nazwisk poległych żołnierzy zapalono 20 zniczy, które mają upamiętnić każdego z nich. Znicze ustawiono wokół obelisku, którego głównym elementem jest ocalały z katastrofy fragment CAS-y. W dalszej kolejności zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia, w których dodawano otuchy rodzinom zmarłych pilotów. Następnie uczczono zmarłych tragicznie lotników minutą ciszy, a kompania honorowa oddała trzykrotną salwę na ich cześć. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem. W apelu uczestniczyli między innymi: Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pilot Lech Majewski, Dowódca Sił Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, oraz rodziny i koledzy zmarłych lotników a także przedstawiciele władz lokalnych i okoliczni mieszkańcy.

W niedzielę o godzinie 17.00 została odprawiona msza święta z udziałem wojskowej asysty honorowej. Po mszy św. chętni zostali przewiezieni autokarami pod pomnik gdzie odbyły się dalsze uroczystości. O godzinie 19.00 odbył się Apel Pamięci, a następnie o godzinie 19.07, jest to godzina o której rozbił się samolot, odegrano utwór „Cisza” i zapalono znicze.

Organizatorami obchodów jest: Dowództwo Sił Powietrznych oraz Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy, Którzy Zginęli w Katastrofach Lotniczych „W Cieniu Orła”.

Autorem informacji jest Bronisław Sztandera