Odrestaurowany Lim-2 w czasie pokazu

Odrestaurowany Lim-2 w czasie pokazu