Samobieżna haubicoarmata Diana kalibru 155 milimetrów, składającą się ze słowackiego systemu wieżowego firmy Konstrukta i polskiego podwozia produkowanego w ZM Bumar-Łabędy. Testy współdziałania obu komponentów odbyły się bezpośrednio przed MSPO i zakończyły się sukcesem W autonomicznym systemie wieżowym Diany znajdują się stanowiska załogi i automat ładujący. Podczas kieleckich targów zainteresowanie pojazdem wykazały Indie.