Polski akcent na ILA: PZL-130 Orlik, a na drugim planie CASA C-295.