Zmodernizowany przez EADS izraelski UAV Heron – Harfang.
(Maciej Hypś, Konflikty.pl)