Niemiecki czołg Leopard 1 ze zbiorów czeskiego muzeum w Lesanach