Okręt zaopatrzeniowy Bundesmarine w czasie ćwiczeń BALTOPS