Wspólnie z festiwalem Millennium Docs Against Gravity 2017 przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym rozdajemy zaproszenie na filmy prezentowane w ramach festiwalu. Dziś do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na film Dugma: Przycisk.

Seans odbędzie się w Warszawie 19 maja 2017 roku (piątek), o godzinie 21.15, Kinoteka, sala 1.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać na adres redakcja@konflikty.pl e-maila o temacie Dugma: Przycisk. W treści należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu (niezbędny ze względu na krótki odstęp czasu między końcem konkursu a seansem) i odpowiedź na poniższe pytanie konkursowe. Nagrody trafią do autorów lub autorek najciekawszych odpowiedzi wybranych przez naszych redaktorów.

Pytanie konkursowe: Uzasadnij w jednym zdaniu, dlaczego to właśnie do Ciebie powinno trafić zaproszenie na ten film.

Na zgłoszenia czekamy do 19 maja (piątek) do godziny 10:00. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej.


Dugma: Przycisk. Czas trwania: 57 minut. Norwegia/2016. Zdjęcia: Paul Salahadin Refsdal.

Gdy Amerykanie zabili Osamę bin Ladena, w jego komputerze znaleziono wiadomość o następującej treści: „W Europie jest ten norweski dziennikarz, który był u talibów w prowincji Kunar. Pokazał, że są istotami ludzkimi, jedzą, żartują, mają dzieci”. Ten norweski dziennikarz to Paul Refsdal. Przez ponad trzy dekady przypatrywał się z bliska funkcjonowaniu różnych zbrojnych organizacji partyzanckich, dzięki czemu zwrócił uwagę na ogromną dysproporcję między tym, jak zachodnie media przedstawiają grupy powstańcze oraz tym, jak on sam postrzegał ich członków.

Wedle Refsdala organizacje, które służą interesom Zachodu przedstawiane są jako bojownicy o wolność. Te zaś, które walczą przeciwko nim, to grupy terrorystyczne i przestępcze. „Znalezienie pozytywnego lub nawet sprawiedliwego podejścia do takich grup w zachodnich mediach jest rzadsze niż spotkanie jednorożca na ulicy”. Dlatego sam postanowił stanąć za kamerą i pokazać intymny portret partyzantów. Film jest drugim obrazem reżysera (po „Taliban – Behind the Masks”), który przedstawia sylwetki czterech zamachowców-samobójców z Al Kaidy. Abu Qaswara al Mak, Abu Basir al Britani (nawrócony na islam Brytyjczyk) oraz ich dwaj towarzysze oczekują na swoją kolej, by nacisnąć przycisk i zdetonować ładunek wybuchowy w samochodzie-pułapce w jednym z syryjskich miast. Lista męczenników jest jednak długa, a młodzi mężczyźni mają wiele czasu na przemyślenia.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Dugma: Przycisk”. Organizatorem Konkursu jest serwis Konflikty.pl.
2. Nagrodami w Konkursie są podwójne zaproszenia na film „Dugma: Przycisk” wyświetlany w Kinotece 19 maja 2017, ufundowane przez 14. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity.
3. Aby otrzymać nagrodę, należy wysłać e-mail na adres redakcja@konflikty.pl, wpisując w temacie „Dugma: Przycisk”, a w treści odpowiedź na pytanie konkursowe oraz własne imię i nazwisko, i numer telefonu komórkowego. Nagrodę otrzymają uczestnicy, których odpowiedź zostanie uznana za najciekawszą. Szczegółowy mechanizm konkursu opisano w punkcie IV regulaminu.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs zostanie rozpoczęty w dniu 18 maja 2017 roku o godzinie 22.00 i potrwa do 24 kwietnia 2017 roku do godziny 12.00.
2. O rozpoczęciu konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani w serwisie Konflikty.pl, a następnie na fanpage’u serwisu Konflikty.pl na Facebooku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 godzin godzin od zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą SMS-ową.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zmienić terminy trwania konkursu i termin jego rozstrzygnięcia, co zostanie podane do publicznej wiadomości (poprzez publikację w serwisie Konflikty.pl oraz na fanpage’ach Organizatora).

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora ani Fundatora Nagród, a także członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa i osoby zaangażowane w realizację Konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) spełnienie warunków, o których mowa w punkcie I.3.
b) akceptacja w całości Regulaminu i zgoda na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) dla celów związanych z Konkursem, w tym na przekazanie ich Fundatorowi.

IV. MECHANIZM KONKURSU
Przebieg konkursu wygląda następująco:
1. Uczestnik chętny wziąć udział w konkursie wysyła e-mail na adres redakcja@konflikty.pl, wpisując w temacie „Dugma: Przycisk”, a w treści odpowiedź na pytanie konkursowe oraz własne imię i nazwisko, i numer telefonu.
2. E-maile nie powinny zawierać innych informacji niż opisane w poprzednim punkcie, a w szczególności nie mogą zawierać załączonych plików.
3. Odpowiedzi uczestników zostaną ocenione przez trzyosobowy zespół złożony z redaktorów i stałych współpracowników Organizatora wskazanych przez redaktora naczelnego serwisu Konflikty.pl.
4. E-maile niespełniające powyższych warunków nie będą uwzględniane.
5. Nagrody otrzyma dwoje Uczestników, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze przez zespół określony w p. IV.3. Odpowiedzi te zostaną opublikowane wraz z imionami i nazwiskami autorów w serwisie Konflikty.pl.
6. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną wiadomość. Każda kolejna nie będzie uwzględniana przez Organizatora.
7. Zwycięzcy wybrani w trybie określonym w punktach IV.1–IV.6 otrzymają e-maile informujące o wygranej z prośbą o podanie adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Organizatora.
2. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny. Wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.