Maciej Hypś

O autorze Maciej Hypś

Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim, pasjonat lotnictwa i historii najnowszej, miłośnik piwa i Barcelony

Książki

„Ostatnia republika” – Wiktor Suworow

Podobnie jak poprzednie, tak i tę książkę czytać można osobno i nie traci ona nic ze swojej siły. Co prawda tu i ówdzie znajdują się nieliczne nawiązania i odwołania do poprzednich tomów, ale ich nieznajomość w żaden sposób nie wpływa na rozumienie treści; choć oczywiście warto i z tamtymi pozycjami się zapoznać, w każdej bowiem znajdują się coraz to nowe argumenty na potwierdzenie postawionej przez autora tezy.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Książki

„Zigzag” – Nicholas Booth

Oprócz narracji autora, który w opierał się na odtajnionych po latach archiwach wywiadu brytyjskiego, w książce najdziemy także cytaty z książki napisanej niegdyś przez samego Chapmana. Nie mogła się ona wówczas ukazać ze względu na stale obowiązującą go tajemnicę państwową, a kiedy w końcu zezwolono na publikację, musiała być ocenzurowana, przez co dopiero teraz mamy możliwość zapoznania się z całą jego historią.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Książki

„Dywizje grenadierów pancernych 1939 – 1945” – Chris Bishop

Dla typowego wojska podstawowymi rodzajami dywizji w wojskach lądowych są dywizje piechoty, zmechanizowane i pancerne. W obecnych czasach nazwy te są w dużej mierze umowne, ponieważ w nowoczesnej armii dywizja piechoty tak naprawdę jest dywizją zmechanizowaną, poruszającą się w całości pojazdami (transporterami, bojowymi wozami piechoty), a jej siła, szczególnie w obronie, jest niewiele mniejsza niż dywizji pancernej.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Publicystyka i wywiady

Znaczenie amerykańskiej obecności wojskowej w Azji Wschodniej dla stabilności regionu

W obszarze szeroko pojętej Azji Wschodniej, do której zaliczamy: Chińską Republikę Ludową, Republikę Chińską (Tajwan), Japonię, Koreańską Republikę Ludowo Demokratyczną, Republikę Korei oraz Republikę Mongolską, z powodów historycznych zaszłości, a także pojawiających się współcześnie coraz większych ambicji poszczególnych państw sytuacja bezpieczeństwa militarnego jest bardzo skomplikowana.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Rosja wobec rozszerzenia NATO
Czasy najnowsze

Rosja wobec rozszerzenia NATO na wschód

Po zakończeniu „zimnej wojny” Rosja już dwukrotnie stawała wobec kwestii rozszerzenia NATO na wschód. Pierwszy raz było to w latach dziewięćdziesiątych i zakończyło się przyjęciem do Sojuszu Polski, Czech i Węgier, a drugi raz miał miejsce na początku XXI wieku i w 2004 roku zakończył się przyjęciem do NATO trzech republik bałtyckich, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Słowenii.

Czytaj dalej 0 Komentarzy