Maciej Hypś

O autorze Maciej Hypś

Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim, pasjonat lotnictwa i historii najnowszej, miłośnik piwa i Barcelony

Książki

„Rusofoby w odwrocie” – Janusz Korwin-Mikke

Mimo że od parunastu lat nie ma go w sejmie i senacie ani nie sprawuje żadnej innej funkcji związanej z wykonywaniem władzy publicznej, Janusz Korwin-Mikke pozostaje jednym z najbardziej znanych polityków w naszym kraju. Z rzadka występuje w mediach, uaktywnia się przy okazji kolejnych kampanii wyborczych, w których bezskutecznie próbuje przekonać większe grono obywateli do swojego programu.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Książki

„Ostatnia republika” – Wiktor Suworow

Podobnie jak poprzednie, tak i tę książkę czytać można osobno i nie traci ona nic ze swojej siły. Co prawda tu i ówdzie znajdują się nieliczne nawiązania i odwołania do poprzednich tomów, ale ich nieznajomość w żaden sposób nie wpływa na rozumienie treści; choć oczywiście warto i z tamtymi pozycjami się zapoznać, w każdej bowiem znajdują się coraz to nowe argumenty na potwierdzenie postawionej przez autora tezy.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Książki

„Zigzag” – Nicholas Booth

Oprócz narracji autora, który w opierał się na odtajnionych po latach archiwach wywiadu brytyjskiego, w książce najdziemy także cytaty z książki napisanej niegdyś przez samego Chapmana. Nie mogła się ona wówczas ukazać ze względu na stale obowiązującą go tajemnicę państwową, a kiedy w końcu zezwolono na publikację, musiała być ocenzurowana, przez co dopiero teraz mamy możliwość zapoznania się z całą jego historią.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Książki

„Dywizje grenadierów pancernych 1939 – 1945” – Chris Bishop

Dla typowego wojska podstawowymi rodzajami dywizji w wojskach lądowych są dywizje piechoty, zmechanizowane i pancerne. W obecnych czasach nazwy te są w dużej mierze umowne, ponieważ w nowoczesnej armii dywizja piechoty tak naprawdę jest dywizją zmechanizowaną, poruszającą się w całości pojazdami (transporterami, bojowymi wozami piechoty), a jej siła, szczególnie w obronie, jest niewiele mniejsza niż dywizji pancernej.

Czytaj dalej 0 Komentarzy