Dawid Siuta

O autorze Dawid Siuta

Historyk z wykształcenia. Pasjonat historii wojskowości nowożytnej i politycznej tamtego okresu. Zawzięty mól książkowy i bibliofil. Przewrotnie nazywany introwertykiem.

Średniowiecze

Organizacja taktyczna armii polskiej w okresie późnego średniowiecza

Po odbudowie państwowości polskiej zaistniała możliwość odbudowy siły militarnej królestwa Piastów. Dodatkowo sprzyjały temu czynniki gospodarcze i okrzepnięcie struktury społecznej. Stany walczyły o przywileje, jednocześnie określając swe powinności względem władcy, również te dotyczące obronności. Nie nastąpiło to jednak w ciągu tygodnia czy miesiąca.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Nowożytność

Polskie Termopile 1694. Bitwa pod Hodowem

Roku pańskiego 1694 doszło do zbrojnej napaści Tatarów. Siły koronne skierowane do ich odparcia składały się z siedmiu chorągwi. Pochodziły z Okopów Świętej Trójcy i Szańca Panny Maryi. Z ustaleń historyków wynika, że w skład ich wchodziły roty pancerne i husarskie, między innymi rota husarska króla Jana i husarze roty koronnej marszałka Józefa Lubomirskiego. W sumie miało ich być około 400 ludzi.

Czytaj dalej 1 Komentarz