5 sierpnia w serwisie ProPublica opublikowano krytyczny artykuł obnażający bardzo zły stan okrętów przeciwminowych znajdujących się na wyposażeniu marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Jako główne problemy wymieniono same okręty – przestarzałe i wyeksploatowane – oraz problemy z wyszkoleniem załóg. Artykuł powstał na podstawie rozmów z marynarzami i oficerami służącymi w US Navy.

Trałowce służące pod banderą Stanów Zjednoczonych to w większości jednostki typu Avenger, powstałe na przełomie lat 80. i 90. Według pierwotnych planów miały być wycofane ze służby wiele lat temu, jednak obecnie planuje się, że pozostaną w linii do 2023 roku. Przedłużanie ich eksploatacji sprawiło, że przestarzałe jednostki wymagają długotrwałych remontów. Dodatkową trudność w utrzymaniu sprawności stanowią niedobory części zamiennych, ponieważ firmy odpowiedzialne za ich wytwarzanie już nie istnieją.

Jako kolejny problem wymieniany jest zawodny sprzęt, oparty na przestarzałych systemach. Jeden z marynarzy służących na trałowcu na Oceanie Spokojnym wspomina, że załoga jego jednostki nie może zaufać systemom nawigacji, które działają na komputerach z Windowsem 2000. Inny marynarz, z 5. Floty, opisuje działanie sonaru. Według relacji urządzenie było tak zawodne, że podczas ćwiczeń zamiast min wykrywał zatopione na dnie wraki samochodów czy pułapki na kraby.

Oprócz problemów z okrętami artykuł wytyka niedostateczne wyszkolenie załóg. Ze względu na długie remonty okręty zdolne do wykonywania działań mają niewiele czasu na szkolenie załóg, a większość szkoleń realizowana jest jedynie na komputerach, z pominięciem zajęć praktycznych.

Problemy floty przeciwminowej stają się coraz bardziej palące ze względu na rosnące zagrożenie w rejonie cieśniny Ormuz. Ocenia się, że Iran może być w posiadaniu tysięcy min morskich różnego typu, które w przypadku wybuchu konfliktu mogłyby sparaliżować działanie jednostek nawodnych w rejonie Zatoki Perskiej. Marynarze pytani o możliwość zwalczania takiego zagrożenia wyrazili się jednoznacznie negatywnie.

Mimo starzejącego się wyposażenia i rosnących zagrożeń przedstawiciele US Navy w oficjalnych komunikatach podtrzymują, że jednostki przeciwminowe są zdolne do skutecznego realizowania powierzonych im zadań.

Zobacz też: Holandia rozważa misje w Syrii i cieśninie Ormuz

(propublica.org)

US Navy / Petty Officer 2nd Class Christina Brewer