Kommiersant poinformował dziś, że rosyjskie Ministerstwo Obrony stworzy żandarmerię wojskową, posiadającą funkcje operacyjną i wyszukującą informacji, z możliwością wszczęcia postępowania karnego. Nowa jednostka stanie się częścią Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i będzie upoważniona do współpracy z państwowymi i municypalnymi organami ścigania. Częścią prerogatyw żandarmerii stanie się także egzekwowanie kryminalnych i dyscyplinarnych kar dla rosyjskich wojskowych. Ponadto żandarmi strzec będą infrastruktury militarnej, transportu wojskowego, obszaru manewrów i ćwiczeń.

Oficerowie żandarmerii będą upoważnieni do zatrzymań w garnizonach, a także przesłuchiwania i poprowadzenia śledztwa w sprawach kryminalnych. Wraz z policją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oficerowie żandarmerii będą szukać żołnierzy, którzy opuszczą miejsce pełnienia służby. Nadzór nad nową jednostką ma pełnić rosyjski prokurator generalny wraz z przypisanymi mu prokuratorami wojskowymi.

Analogiczne agencje istnieją dziś w około czterdziestu krajach na całym świecie, także w byłych republikach sowieckich (Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Ukrainie, państwach bałtyckich). W Polsce Żandarmeria Wojskowa powołana została w 1990 roku.

(Kommiersant, pik.tv)