Studenckie Koło Naukowe Historyków Klio działające przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Tryb. pod opieką dr Janusza Budzińskiego ma zaszczyt zaprosić na VII Studencko-doktorancką konferencję pt: Człowiek a historia. Rozpocznie się ona 16 maja (poniedziałek) o godz. 9.30 na Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim. Drugi dzień obrad będzie miał miejsce 17 maja(wtorek) w budynku dydaktycznym B.

Hasło Człowiek a historia, towarzyszące konferencji już siódmy rok, pozwala na zaprezentowanie szerokiego wachlarza poruszanych tematów, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł przedstawić wnioski ze swoich badań, z różnych specjalności nauki historycznej. Co za tym idzie każdy z słuchaczy, obecnych podczas obrad, będzie miał okazję zapoznać się z jakimś konkretnym zagadnieniem, odnoszącym się do swoich zainteresowań naukowych.

Tradycja naszej konferencji stała się istotnym elementem kulturalno-naukowego życia regionu piotrkowskiego. Potwierdzeniem tych słów jest chociażby pomoc, jaką udziela nam Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, użyczając na czas obrad jednej z muzealnych sal, mieszczącej się w piotrkowskim Zamku Królewskim. W poprzednich latach nasze Koło otrzymało również wymierne wsparcie od władz miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. Również mieszkańcy naszego miasta mają okazję zapoznania się z ideą i przebiegiem konferencji dzięki pośrednictwu lokalnych mediów – telewizji, radia oraz prasy.

Każda edycja naszej konferencji spotyka się także ze wsparciem ze strony władz
i kadry naukowej naszej uczelni. Honorowym patronem imprezy jest Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, a stałymi gośćmi są pracownicy naukowi Instytutu Historii, którzy czynnie włączają się w przebieg obrad.

Konferencje tego typu stanowią istotny czynnik, kształtujący warsztat młodych historyków. To właśnie na sesjach studenckich stawiają oni swoje pierwsze naukowe kroki, zyskują pierwsze publikacje, a zdobyte doświadczenie procentuje podczas dalszych badań studiów doktoranckich. Na poparcie tych słów można przytoczyć sylwetki absolwentów naszej uczelni, byłych członków SKNH „KLIO”, którzy nadal utrzymują kontakt ze swoim macierzystym środowiskiem akademickim

Patronem medialnym konferencji jest portal Konflikty.pl{{Image{src:basic_black_sq_bg_(corel_9_0).jpg|thumb:|title:|}Image}}