W czwartek Sankt-Pietierburg (B-585), rosyjski okręt podwodny o napędzie dieslowsko-elektrycznym, przybył do bazy Floty Północnej, gdzie będzie kontynuował próby morskie. Okręt przejdzie serię kompleksowych testów, w tym badań na dużej głębokości na wodach Morza Barentsa.

Sankt-Pietierburg to prototypowa jednostka projektu 677 (typ Łada). Prace nad konceptem rozpoczęły się na początku lat dziewięćdziesiątych, a budowa wystartowała w grudniu 1997 roku. Od 22 kwietnia 2010 roku okręt jest w służbie, która jednak nie jest bezproblemowa. Rosjanie mają problemy z układem napędowym niezależnym od powietrza, który osiąga jedynie połowę zakładanej mocy. Ponadto pojawiają się usterki w systemie dowodzenia i kontroli oraz systemie sonarowym. Nieprawidłowo działają również wyrzutnie torped. Obecne próby morskie dadzą odpowiedź na to, czy kłopoty techniczne są już przeszłością.

Wymienione problemy spowodowały czasowe zawieszenia prac nad budową dwóch kolejnych okrętów tego typu, jednak w lipcu ubiegłego roku wznowiono konstrukcję Kronsztadta (B-586) i Siewastopola (B-587). Okręty typu Łada mają zapewnić ochronę wybrzeża, linii komunikacyjnych i baz marynarki wojennej. Do 2015 roku Rosjanie chcą zbudować cztery okręty tego projektu, a założeniem finalnym jest wprowadzenie do służby ośmiu.

(en.rian.ru)

Mike1979 Russia, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0