27 listopada pierwszy prototyp samolotu transportowego Ił-112W przeprowadzono na stanowisko testowe, gdzie zostanie przygotowany do dziewiczego lotu. Spółka Woronieżskoje akcyoniernoje samoletostroitielnoje obszczestwo (WASO), wchodząca w skład konglomeratu Objediniennaja awiastroitielnaja korporacyja, przewiduje, że maszyna powinna wznieść się w powietrze w ostatnich dniach tego roku.

Realizacja tych planów zależy teraz od inżynierów spółki Iljuszyn. Prototyp zostanie dopuszczony do lotu jedynie po pomyślnym zaliczeniu cyklu prób lotniskowych. Program jest już wszakże wyraźnie opóźniony: pierwotnie zakładano, że dostawy Iłów-112W ruszą w 2018 roku.

Ił-112W ma zająć w rosyjskim lotnictwie wojskowym miejsce starszych Anów-24 i Anów-26. Samolot będzie też mieć wersję cywilną, oznaczoną Ił-112T.

Zobacz też: Kolejny krok naprzód w programie samolotu Ił-276

(informacja prasowa OAK)

OAK