Trwa rejestracja uczestników na organizowane przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność V Sympozjum „Pamięć Europy”, które każdego roku gromadzi kilkuset przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się historią XX wieku. Tegoroczna edycja poświęcona pamięci o węgierskim powstaniu 1956 roku odbędzie się w dniach 24-26 maja w Budapeszcie.

Idea Sympozjum wyrosła z przekonania o potrzebie dialogu na temat historii ubiegłego wieku, który powinien uwzględniać różne narracje, wrażliwości, doświadczenia i istniejące interpretacje. Podczas każdej edycji Sympozjum zachęcamy uczestników do dyskusji, czy możliwa jest wspólna pamięć europejska. Doroczne Sympozjum organizowane przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność ma na celu inicjowanie i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się badaniem europejskiej historii XX wieku oraz edukacją historyczną.

W tym roku Sympozjum poświęcone będzie węgierskiej rewolucji 1956 roku. Sześćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach będziemy rozważać zarówno okoliczności i uwarunkowania wybuchu i przebiegu powstania, jak i jego dalekosiężne konsekwencje. Wydarzenia na Węgrzech wpłynęły znacząco na historię całego bloku wschodniego i stały się punktem odniesienia dla innych ruchów w krajach znajdujących się pod radziecką dominacją. Rewolucja 1956 roku wpłynęła również na upadek żelaznej kurtyny w 1989 roku, a jej dziedzictwo jest obecne we współczesnej pamięci Europy i nie tylko.

Do dyskusji na te tematy zapraszamy historyków, przedstawicieli muzeów czy instytutów pamięci, ośrodków edukacyjnych i naukowych, fundacji i stowarzyszeń, zajmujących się historią XX wieku. W gronie tegorocznych panelistów znaleźli się między innymi dyrektor programu badań nad okresem zimnej wojny na Uniwersytecie Harvarda profesor Mark Kramer, dyrektor Instytutu Rewolucji 1956 roku profesor János M. Rainer i kierujący Zakładem Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim profesor Andrzej Nowak.

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy będą mieli okazję wziąć  udział w wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach oraz odwiedzą miejsca pamięci, takie jak  Dom Terroru, Archiwa Historyczne Węgierskiego Bezpieczeństwa Państwowego, Kwaterę 301 na budapeszteńskim cmentarzu Rákoskeresztúr – symbolicznym miejscu pamięci bohaterów powstania 1956 roku – oraz więzienie „Kisfoghaz”.

Więcej informacji, szczegółowy program i formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem:

www.europeanremembrance.enrs.eu. Liczba miejsc ograniczona.

(Informacja prasowa Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność)