Portugalskie ministerstwo obrony poinformowało, że okręt podwodny NRP Arpão (S161) typu Tridente przejdzie remont w stoczni Arsenal do Alfeite, która mieści się w na terenie bazy marynarki wojennej opodal Lizbony. Porozumienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia zawarto między trzema podmiotami: stocznią Arsenal do Alfeite, portugalskim ministerstwem obrony i ThyssenKrupp Marine Systems, producentem okrętu.

Według harmonogramu pierwsze prace na NRP Arpão rozpoczną się w 2019 roku. Stoczniowcy będą potrzebować osiemnaście miesięcy, aby dokonać przeglądu i oceny stanu poszycia kadłuba i kiosku oraz sprawdzić poprawność działania urządzeń pokładowych okrętu. Po przeprowadzeniu przeglądu technicznego rozpocznie się remont właściwy. Podczas tego etapu nastąpi wymiana wadliwych lub przestarzałych elementów systemów okrętowych. Koszt powinien zamknąć się w kwocie 29,5 miliona euro.

Typ Tridente (często określany jako U 209PN, ale w rzeczywistości oparty na niemieckim typie 214) reprezentują w marynarce wojennej Portugalii dwa okręty podwodne: NRP Tridente (na zdjęciu tytułowym) i NRP Arpão. Ten drugi powstał w latach 2007–2010 w stoczni Howaldtswerke-Deutsche Werft w Kilonii. W grudniu 2010 roku trafił do odbiorcy, zaś w kolejnym przyjęto go do służby. Tridente pojawił się w linii kilka miesięcy wcześniej. Okręty podwodne zakupiono w celu zastąpienia przestarzałych typu Albacora.

Zobacz też: Portugalskie Pandury II z wyrzutniami TOW

(janes.com)

Pedro Vilela, Creative Commons Attribution 2.0 Generic