28 września firma MBDA Deutschland GmbH złożyło niemieckiemu rządowi ofertę na stworzenie TLVS – przyszłego niemieckiego naziemnego systemu obrony powietrznej.

– Przedstawiona oferta jest rezultatem szczegółowych analiz i negocjacji z naszymi partnerami i dostawcami. Jest ona oparta na otrzymanym w lutym 2016 roku zapytaniu ofertowym i stanowi bazę do negocjacji z niemieckim klientem – powiedział Thomas Gottschild, Dyrektor Zarządzający MBDA Deutschland. Wspólnym celem jest, by niemiecki parlament był w stanie zaopiniować wynegocjowaną i gotową umowę wiosną 2017 roku.

TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem; Taktyczny System Obrony Powietrznej), oparty na technologii MEADS, ma zapewnić bezprecedensową ochronę ludności cywilnej oraz żołnierzy na operacjach w kraju i za granicą. Specjalne funkcjonalności systemu zawierają: dookólne pokrycie, otwartą architekturę systemu oraz zdolność plug & fight. Ta ostatnia cecha pozwala na dołączanie i odłączanie dodatkowych radarów, pocisków i systemów broni w trakcie nieprzerwanej operacji czy szybkiego rozlokowywania.

Dodatkowo, system obrony powietrznej TLVS może być używany na znacząco niższym poziomie kosztów po stronie użytkownika i z użyciem mniej licznego personelu niż istniejące systemy. TLVS zapewni niemieckim siłom powietrznym taki poziom interoperacyjności z siłami sojuszniczymi, jaki dotąd nie był dostępny.

(Informacja prasowa MBDA, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl