Drodzy Czytelnicy! Wspólnie z festiwalem Millennium Docs Against Gravity przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym rozdajemy podwójne zaproszenia na filmy prezentowane w ramach festiwalu. Konkursy będą organizowane do 20 maja. Dziś do wygrania jest zaproszenie na film Pozostając w cieniu.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać na adres redakcja@konflikty.pl e-maila o temacie Cień. W treści należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu (niezbędny ze względu na krótki odstęp czasu między końcem konkursu a seansem) oraz odpowiedź na poniższe pytanie konkursowe. Nagroda trafi do autora lub autorki najciekawszej odpowiedzi wybranej przez naszych redaktorów. UWAGA! Można równocześnie walczyć o zaproszenia we wszystkich naszych konkursach z cyklu Docs Against Gravity, ale prosimy o wysyłanie osobnych zgłoszeń.

Seans odbędzie się: 16 maja 2016, godzina 12:00, Kinoteka Sala 1

Pytanie konkursowe: Który wykonawca muzyczny, solista lub zespół, najbardziej zasługuje na miano muzycznej legendy PRL-u (i dlaczego)?

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja (sobota) do godziny 13:00. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej.

TOO_poster


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Docs Against Gravity (3)”. Organizatorem Konkursu jest serwis Konflikty.pl.
2. Nagrodami w Konkursie są dwuosobowe zaproszenia na filmy prezentowane na festiwalu
3. Aby otrzymać nagrodę, należy wysłać e-mail na adres redakcja@konflikty.pl, wpisując w temacie tytuł wybranego filmu, a w treści odpowiedź na pytanie konkursowe oraz własne imię i nazwisko. Każdą nagrodę otrzyma uczestnik, którego odpowiedź (wraz z uzasadnieniem) zostanie uznana za najciekawszą. Szczegółowy mechanizm konkursu opisano w punkcie IV regulaminu.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs zostanie rozpoczęty w dniu 14 maja 2016 roku o godzinie 12:00 i potrwa do 15 maja do godziny 13:00.
2. O rozpoczęciu konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani w serwisie Konflikty.pl, a następnie na fanpage’u serwisu Konflikty.pl na Facebooku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 godzin od zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o sposobie odebrania nagród.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zmienić terminy trwania konkursu i termin jego rozstrzygnięcia, co zostanie podane do publicznej wiadomości (poprzez publikację w serwisie Konflikty.pl oraz na fanpage’ach Organizatora).

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora ani Fundatora Nagród, a także członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa i osoby zaangażowane w realizację Konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) spełnienie warunków, o których mowa w punkcie I.3.
b) akceptacja w całości Regulaminu i zgoda na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem, w szczególności w celu dostarczenia nagród.

IV. MECHANIZM KONKURSU
Przebieg konkursu wygląda następująco:
1. Uczestnik chętny wziąć udział w konkursie wysyła e-mail na adres redakcja@konflikty.pl, wpisując w temacie Cień, a w treści odpowiedź na pytanie konkursowe oraz własne imię i nazwisko i numer telefonu.
2. E-maile nie powinny zawierać innych informacji niż opisane w poprzednim punkcie, a w szczególności nie mogą zawierać załączonych plików.
3. Odpowiedzi uczestników zostaną ocenione przez zespół złożony z redaktorów i stałych współpracowników Organizatora wskazanych przez redaktora naczelnego serwisu Konflikty.pl.
4. E-maile niespełniające powyższych warunków nie będą uwzględniane.
5. Nagrody otrzymają Uczestnicy, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze przez zespół określony w p. IV.3. Odpowiedzi te zostaną opublikowane wraz z imionami i nazwiskami autorów w serwisie Konflikty.pl.
6. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną wiadomość w odniesieniu do każdego filmu. Każda kolejna nie będzie uwzględniana przez Organizatora. Wolno jednak ubiegać się o zaproszenia na dowolnie wiele filmów.
7. Zwycięzcy wybrani w trybie określonym w punktach IV.1–IV.6 otrzymają e-maile informujące o wygranej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Organizatora.
2. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny. Wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.