Skarga korporacji Alion Science and Technology na wynik przetargu na fregaty dla Kanady została odrzucona przez Kanadyjski Trybunał ds. Handlu Międzynarodowego (CITT). Wydaje się więc, że dalsza realizacja programu Canadian Surface Combatant powinna być niezagrożona.

CITT stwierdził, że Alion nie wykazał interesu prawnego, który uprawniałby go do wniesienia skargi. Taką decyzję uznano za niespodziankę, ponieważ bardziej prawdopodobne wydawało się oddalenie skargi jako bezzasadnej. David Pugliese z Ottawa Citizen spekuluje, powołując się na niewymienione z nazwy czy nazwiska źródła, że CITT doszedł do wniosku, iż charakter dwustronny umów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi uniemożliwia mu rozpatrzenie tej sprawy, kiedy przedmiotem skargi jest zakup od – formalnie – podmiotu z USA.

Pisemne uzasadnienie decyzji ma być opublikowane w ciągu kilku tygodni.

Wstępnie jako zwycięzcę w programie CSC wskazano typ 26 oferowany przez BAE Systems i Lockheeda Martina. Alion – proponujący fregaty typu De Zeven Provinciën – argumentował, że fregaty typu 26 nie rozwijają wymaganej prędkości, a ich konstrukcja jest niesprawdzona i niedojrzała. W związku z tym korporacja uznała procedurę przetargową za niewłaściwie zorganizowaną.

Wartość programu Canadian Surface Combatant to około 60 miliardów dolarów, co czyni go największym programem zbrojeniowym w historii Kraju Klonowego Liścia. Docelowo w Irving Shipbuilding w Halifaksie ma powstać piętnaście fregat. Rząd kanadyjski chce podpisać kontrakt z kanadyjskim oddziałem Lockheeda Martina w ciągu kilku miesięcy.

Zobacz też: Podpisano umowę w sprawie australijskich Hornetów dla Kanady

(ottawacitizen.com)

materiały prasowe BAE Systems