Zajmująca się dostarczaniem siłom zbrojnym na całym świecie szerokiego wachlarza rozwiązań szkoleniowych spółka Cubic Global Defense oferuje klientom nowe rozwiązanie określone jako geo-parowanie. Technika geo-parowania umożliwia symulację rażenia celów nie leżących w zasięgu wzroku przy zastosowaniu ognia pośredniego.

Geo-parowanie strzelca i celu ma umożliwiać zwiększenie realizmu ćwiczeń bojowych, a w przypadku niektórych rodzajów broni wręcz umożliwiać prowadzenie szkolenia w środowiskach rozszerzonej rzeczywistości oraz w przypadku prowadzenia ognia pośredniego do celu pozostającego poza zasięgiem wzroku, na przykład za przeszkodą terenową, ale także za ścianą. W tym podejściu nie używa się laserów, lecz oblicza się miejsce trafienia dzięki precyzyjnemu pomiarowi parametrów symulowanego strzału.

Dokładne obliczenie trajektorii pocisku wymaga precyzyjnych danych miedzy innymi dotyczących charakterystyki balistycznej broni, pocisków, ładunków miotających, parametrów celowania (azymut i elewacja) i innych. W przypadku walk wewnątrz budynków uwzględniana jest również konstrukcja ścian: inny jest skutek strzelania z broni ręcznej przez ścianę z cienkich desek, a inny – przez betonowy mur.

W momencie wystrzału oprzyrządowanie przekazuje wszystkie parametry do komputerowego systemu zarządzania ćwiczeniami, który w czasie rzeczywistym oblicza trajektorię lotu pocisku, po czym wyznacza moment i miejsce trafienia. Następnie obliczane są skutki użycia broni, przykładowo uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, zranienie lub wyeliminowanie siły żywej. Informacje te są przekazywane do oprzyrządowania uczestników szkolenia i pojazdów znajdujących się w rejonie ostrzału w celu poinformowania ich o skutkach trafienia. Skutki użycia broni są także odnotowywane w systemie i uwzględniane na mapach taktycznych i trójwymiarowych wizualizacjach przebiegu szkolenia.

Dzięki wdrażaniu opisanych rozwiązań na całym świecie Cubic Global Defense dysponuje bogatą bazą danych parametrów uzbrojenia do celów geo-parowania, obejmującą zarówno broń strzelecką, jak i artylerię pokładową pojazdów amerykańskich, poradzieckich i produkowanych przez inne państwa.

Zobacz też: Kanada zamawia systemy szkolenia bojowego

(cubicdefense.pl)

Cubic Global Defense