Okręt desantowy Iwan Grien projektu 11711 musiał zawiesić rozpoczęte w czerwcu bieżącego roku próby morskie i wrócić do kaliningradzkiej stoczni Jantar. Gazeta Wpiered cytuje głównego konstruktora okrętu Igora Leonowa, który stwierdził, że powodem są problemy z rozmagnesowaniem okrętu. Jest to jeden z wymaganych etapów podczas testów, aby ochronić okręt przed magnetycznymi minami morskimi.

Pod koniec października lub na początku listopada ma zebrać się specjalna komisja, która zajmie się określeniem problemów i naprawą systemu. Według Leonowa okręt potrzebuje dodatkowej pracy w celu poprawy funkcjonowania systemu, zaś decyzja o zastosowaniu technologii, skali prac i czasie zawieszenia testów okrętu zostanie podjęta po wyciągnięciu wniosków przez powołaną komisję. Leonow zaprzeczył temu, że problemy w działaniu systemu demagnetyzacji okrętu są winą stoczni Jantar, która „wykonała wszystkie etapy budowy zgodnie z dokumentacją”. Problemy są pokłosiem błędów przy obliczaniu pola magnetycznego okrętu, a teraz konieczne jest dostosowanie systemu rozmagnesowywania.

Próby morskie miały potrwać do końca września bieżącego roku, następnie zaś okręt miał przejść państwowe testy odbiorcze. Pod warunkiem, że żaden z etapów nie wykazałby uchybień, Iwan Grien miał być przekazany rosyjskiej marynarce wojennej niezwłocznie, jednak nie później niż do końca 2016 roku. Już wówczas stocznia zapewniała, że tym razem nie będzie nieplanowego powrotu do zakładów producenta. Wcześniej również doszło do wstrzymania prób stoczniowych okrętu z powodu problemów z polem magnetycznym (zobacz też: Opóźnione przyjęcie do służby Iwana Griena).

Stoczniowcy z kaliningradzkiego Jantaru są w trakcie budowy drugiego okrętu desantowego tego projektu, Pietra Morgunowa. Stępkę pod niego położono w 2014 roku. Oczekuje się, że wnioski wyciągnięte z problemów przy budowie i testach poprzednika pozwolą na jego przekazanie rosyjskiej marynarce wojennej w 2018 roku.

Zobacz też: Iwan Grien zwodowany

(navyrecognition.com; fot. K. A. Michaiłow, via Wikimedia Commons, na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

K. A. Michaiłow, via Wikimedia Commons, na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported